Kihniön taimenkosket

 

Kihniön Taimenkosket on perustettu kalataloudellisesti kunnostettuun Mylly- ja Koskelanjoen vesistöön. Taimenkoskien kalastusluvalla voit kalastaa lupa-alueen suomissa puitteissa niin kuohuvissa koskissa kuin rauhallisemmassakin virrassa. Kalastus on sallittu heitto- ja perhokalastusvälinein. Tavoitelluin pyynnin kohde on punalihainen järvitaimen, joita istutetaan koskiin useassa erässä kesän mittaan. Mahdollisuuksien mukaan jokiin tuodaan myös monikiloisia ”siimankatkojia”, joiden kanssa kalamiehen taidot punnitaan…


Sekä Mylly- että Koskelanjoen varteen on rakennettu laavut tulipaikkoineen kalastajien taukopaikoiksi. Laavulla voit keitellä vaikka kahvit kalastuksen ohessa ja punoa uusia juonia kalojen päänmenoksi. Myös WC:t löytyvät laavujen lähistöltä..

Tavataan Taimenkoskilla!

Lupatiedot sekä lisää tietoa Taimenkoskista:
www.kihniontaimenkosket.com tai puh. 050 516 3468